تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

خدمات الکترونیکی

لینک دسترسی

واحدهای تابعه

عنوان خدمت

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f4095471-7889-4c17-8269-67d4befd6e2c&RND=50358.4888295151

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=af747c45-ca20-4e06-b220-7e67768cd911&RND=78908.76134413933

ساعات ملاقات با ریاست دانشکده

  فرم ارتباط با ریاست دانشکده

ارتباط با ریاست

http://sama.abzums.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx

http://mis.abzums.ac.ir/DashBoard/NEW/Themes/Theme01/SDI/Logon.aspx?ReturnUrl=%2FDashBoard%2FNEW%2FNew%2FDefault.aspx

https://mail.abzums.ac.ir/

سما سامانه

اتوماسیون اداری

ایمیل اداری

فناوری اطلاعات

https://snm.abzums.ac.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=3d3c9f93-33ce-4b94-bfe9-d74ede0dd17f&rnd=92475.73346248092


  فرآیند برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان

 فرایند ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ستاد دانشکده پرستاری

 فرآیند کاری واحد تدارکات دانشکده پرستاری

 

 فرآیند مرخصی استحقاقی کارکنان

 فرآیند ارتقاء طبقه پرسنل دانشکده پرستاری

فرآیند های مدیریت امور عمومی

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e3526-57a2-4c7d-97fd-4f7a7b8e3649&RND=59288.203613820624

 https://diglib.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

معرفی کتابخانه

برنامه عملیاتی کتابخانه

پورتال کتابخانه مرکزی

راهنمای ثبت نام در پرتال کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

شرایط عضویت و قوانین و آیین نامه های انضباطی

فعالیتهای کتابخانه

مسئول کتابخانه

اخبار کتابخانه

ساعت کار و شماره تماس

فرآیند خرید و تامین منابع کتابخانه

کارگاه های آموزشی کتابخانه

تازه های کتاب

مطالب آموزشی کتابخانه

بروشور معرفی کتابخانه

سامانه نوپا

سامانه منبع یاب

آیین نامه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی البرز

کتابخانه

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=112592ce-7c19-41ea-896c-d9df1263339e&RND=90961.544108572


شرح وظایف

 مدیر آموزش 

 کارشناس آموزشی رشته پرستاری

کارشناس فوریت های پزشکی

جلسات شورای آموزشی

فرآیندهای آموزشی

واحد آموزش

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b9570f5c-27bb-4b43-b03e-b04a75540d87&RND=62402.63393801419


 کارشناسان پژوهش
 اولویت های پژوهشی مصوب
 طرح های پژوهشی مصوب
 شورای پژوهشی 
 کمیته تحقیقات دانشجویی
 کارگاه ها  
 آیین نامه ها
 فرآیندها 
 همایش ها
 تولید دانش

واحد پژوهش

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=d52fbe8d-7145-4122-a068-3639b4e53bea&RND=10186.526105100624

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3afa82c1-aa5b-429f-b971-bd7aea15a5b0&RND=21925.601678228035

فرم های دانشجویی

فرآیندهای دانشجویی

فرم ها و فرآیند های دانشجویی

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=0871a394-087d-4755-9dbe-9f5d0464e628&RND=93035.52442660552


 
تقویم آموزشی

آرایش ترمی

برنامه درسی و کارآموزی

امتحانات

فرآیندها

آیین نامه های آموزشی

فرم ها

دانشجویان

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=45b6d2dd-8b4f-4a19-80f6-be725a8ba208&RND=80577.70513606275

معرفی رشته

اعضای هیات علمی

 
طرح درس

 برنامه هفتگی گروه پرستاری

گروه های آموزشی پرستاری

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=9cd5d941-dec2-486c-91fc-3d0bb71ba5c8&RND=24536.19335385432


معرفی رشته

اعضای هیات علمی

طرح درس

برنامه هفتگی گروه فوریت های پزشکی

گروه آموزشی فوریت های پزشکی

https://snm.abzums.ac.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=60df63ee-b24d-4a98-af64-c9f3b42e03b2&rnd=4963.423418268531

اساتید مشاور

https://eform.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=93128B42-CDEB-4689-912F-A1B9292B9C1A

پیشنهادات و انتقادات

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=fe6d19dc-86f5-4934-9e35-82148f87e9ed&RND=61348.876825191735

تحصیلات تکمیلی

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6ad658d7-be60-4189-8c34-d6840a6a1534&RND=801.2585789086369

 


 
معرفی دفتر


 

 معرفی اعضاء دفتر

 

 کارگروهها و محور وظایف آنها

  آیین نامه ها

 
جشنواره مطهری

 طرح درس

 لاگ بوک (Log book)

 
مرکز مهارت های بالینی

 فرآیندها

دفتر توسعه آموزش

https://snm.abzums.ac.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=920964c6-3f5c-47ae-89d6-ec615372c768&rnd=47232.51741822726

کمیته تحقیقات دانشجویی

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b94b9462-934e-4f6b-916a-5f4b5369adb8&RND=12613.484167641698

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5719c1c9-bad5-423f-a4c6-afb5e6e9bb84&RND=53387.81585991351

https://snm.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b851cc03-0f56-4ac5-b0fc-608b887583c0&RND=20654.346769724252

مسئولین و کارشناسان

هیات علمی گروه پرستاری

هیات علمی گروه فوریت های پزشکی

ارتباط با دانشکده

جمعه 28 تير 1398   10:38:39