تقویم

<>
شيدسچپج
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

خدمات الکترونیکی

لینک سریع

تعریف رشته:

رشته پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، یکی از رشته های گروه پزشکی است که دانش آموختگان آن قادر خواهند بود، در زمان فوریتها، حوادث و بلایا، نیازهای فوری سلامت بیماران و یا آسیب دیدگان را به صورت مستقل (در شرایط اضطرار) و یا در تیم سلامت تامین نمایند.

شرایط و نحوه پذیرش در دوره :

-         قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-         دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری یا فوریتها ی پزشکی

-         داشتن حداقل 2 سال سابقه کار با مدرک کارشناسی (پرستاری یا فوریت های پزشکی) در عرصه های بالینی و فوریتها با تایید معاونت درمان دانشگاه مربوطه

جایگاه شغلی دانش آموختگان :

 1. بخش های اورژانس بیمارستانی
 2. اورژانس های پیش بیمارستانی
 3. مراکز بهداشتی درمانی

دورنما : ( چشم انداز )

-         دانش آموختگان این رشته در متحول ساختن اساس ارائه خدمات سلامت در پرستاری فوریتها و شرایط بحرانی حوادث و اورژانس نقش کلیدی خواهند داشت .

-         با بکار گیری دانش اموختگان این رشته در بخش عمده ای از سیستم ارائه خدمات اورژانس کشور، شاخصهای کیفی ارائه خدمات ارتقاء خواهد یافت .

-         عوارض متعددی که متعاقب شرایط فوری و حوادث اورژانس بروز می نماید با حضور دانش آموختگان این رشته، کاهش خواهد یافت .

رسالت : ( ماموریت)

رسالت این رشته ، پرستارانی آگاه و توانمند در زمینه ارائه خدمات پرستاری در اورژانسها ، بلایا ، حوادث و سوانح است که با تعهد و دلسوزی ، آمادگی برنامه ریزی و مقابله با حوادث غیر مترقبه را در حوزه سلامت داشته و با استفاده از مهارتهای بالینی و مدیریتی در کمترین زمان ممکن و با بیشترین بازده مداخلات پرستاری مورد نیاز را به مدد جویان چه به صورت انفرادی و چه دسته جمعی ارائه دهند و افراد یا گروه های تحت نظر خود را در جهت کنترل شرایط حوادث فوری و بلایا (مرگ و میر و آسیب و صدمات مالی و جانی) هدایت و رهبری نمایند تا بدین وسیله از آسیب های سلامتی وارد شده به مردم تا حد ممکن کاسته و بازسازی سلامت مردم را تسریع نمایند.

پیامد های مورد انتظار از طرف دانش آموختگان:

دانش اموختگان این دوره باید قادر باشند:

 • برقراری ارتباط مناسب حرفه ای با مددجویان، بیماران، همراهان، تیم اورژانس و و مسئولین سلامت منطقه پوشش، جهت رفع مشکلات.
 • تشخیص و ارزیابی مشکلات سلامت مددجویان ، بیماران
 • مراقبت پرستاری بر اساس مدل های مبتنی بر شواهد پرستاری مرتبط با خدمات اورژانس
 • مراقبت اختصاصی پرستاری بیماران دچار مولتیپل تروما ، سوختگی ، حوادث شیمیایی و هسته ای و نظایر آنها .
 • برنامه ریزی و اجرای مدریت پرستاری اورژانس .
 • بکار بستن مدیریت پرستاری با توجه به نیاز مدد جویان در صحنه های حادثه
 • آموزش نکات ضروری به مددجو ، خانواده و کارکنان
 • مشارکت در پژوهش و اجرای پژوهش های کاربردی

نقش های دانش آموختگان در جامعه :

 • تشخیصی و تریاژ
 • مراقبتی مدریت آموزشی
 • پژوهشی

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است :

در نقش تشخیصی و تریاژ

-         ارزیابی مشکلات سلامتی مدد جویان ، بیماران در مراکز اورژانس و صحنه های حادثه

-         شناسایی و ثبت مشکل نیازهای فوریتی بیماران یا آسیب دیدگان

-         تریاژ و پیگیری تا رفع مشکل بیماران و مصدومین

در نقش مراقبتی

-        انجام اقدامات اولیه فوری پرستاری مبتنی بر شواهد مانند بررسی بالینی ، احیاء ، پایش ، تثبیت علائم حیاتی و انتقال صحیح بیمار یا افراد آسیب دیده به مراکز درمانی

-        آمادگی برای حضور فعال در بخشهای اورژانس جهت ارائه خدمات پرستاری به مصدومین تصادفات رانندگی ، حوادث فیزیکی ، شیمیایی ، هسته ای و غیره

-        انجام اقدامات لازم برای آسیب دیدگان ، بر حسب نوع آسیب( طوفان ، زلزله و سیل ) از ابتدای بروز حادثه تا بازسازی و برگشت بیمار به زندگی طبیعی

در نقش مدیریتی

-         مدریت پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی

-         مدیریت نیازهای پرستاری در حوادث و بلایا

-         ارزیابی ، تحلیل و به کارگیری مدل های مدیریتی مناسب در خدمات پرستاری در بخش های اورژانس و صحنه های حادثه

در نقش آموزشی

-         آموزش کارکنان و پرستاران شاغل در بخش های اورژانس

-         آموزش مردم و مدد جویان در صحنه های حوادث و فوریتها

-         مشارکت در تدوین دستورالعمل های اموزشی با مسئولین سلامت جامعه

-         خود اموزی مداوم و ارتقاء دانش و توانمندیهای خود

در نقش پژوهشی

-     طراحی ، اجرا و انتشار پژوهشهای مرتبط با رشته و مشارکت در طرح های مرتبط پژوهشی در نظام سلامت

توانمندی و مهارتهای اصلی مورد انتظار

( Expected Competencies )

الف : توانمندی های عمومی مورد انتظار : ( General Competencies )

 • ·        مهارتهای ارتباطی
 • ·        آموزش
 • ·        پژوهش و نگارش مقالات علمی
 • ·        تفکر نقادانه و مهارت های حل مسئله
 • ·        مهارتهای مدریت ( سیاستگذاری – برنامه ریزی – سازماندهی – پایش – نظارت – کنترل و ارزشیابی )
 • ·        مبتنی بر شواهد
 • ·        حرفه ای گرایی

ب : توانمندی های مورد انتظار( Special Competencies )

توانمندی های اختصاصی مورد انتظار برای دانش اموختگان این مقطع عبارتند از :

 • برقراری ارتباط مناسب حرفه ای مدد جویان ، بیماران ، همراهان و تیم اورژانس و حوادث و مسئولین سلامت منطقه تحت پوشش ، جهت رفع مشکلات
 • تشخیص و ارزیابی مشکلات سلامت مددجویان ، بیماران
 • مراقبت پرستاری بر اساس مدل های مبتنی بر شواهد پرستاری ، مرتبط با خدمات اورژانس
 • مراقبت اختصاصی پرستاری بیماران دچار مولتیپل تروما ، سوختگی ، حوادث شیمیایی و هسته ای و نظایر آنها
 • مدیریت پرستاری اورژانس
 • مدیریت پرستاری مددجویان در صحنه های حادثه
 • آموزش نکات ضروری به مدد جو ، خانواده و پرسنل
 • مشارکت در پژوهش و اجرای پژوهش های کاربردی
 • ارائه خدمات سلامتی در زمان بروز حوادث و بلایا
 • مدریت بخش اورژانس و صحنه های حوادث و بلایا

 
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398   13:05:41