متون عمومي
سه‌شنبه 19 تير 1397 همایش انجمن MSالبرز همایش انجمن MS البرز روز پنجشنبه مورخ97/4/14 در سالن امام علی (ع) آموزش و پرورش راس ساعت 10صبح برگزار گردید.
در این مراسم مدیران وشخصیتهای مطرح استان از جمله آقای کشاورز ریاست محترم بهزیستی، اعضای شورای شهر ، بازیگران تلویزیونی وسینمایی،آقای درگاهی نماینده معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرزو .... حضور داشتند.بیماران محترم ام اس ضمن اعلام رضایت از مدیران این انجمن؛ خواستار نشستهای بیشتری برای شناخت و انتقال تجارب با دیگر مددجویان شدند.
در انتها از مسولین  مربوطه ا زجمله آقای دکتر شکیب معاون محترم اجتماعی البرز تجلیل بعمل آمده و از زحمات ایشان قدر دانی شد.
بيشتر
جمعه 28 تير 1398   10:43:54