پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


لینک سریع

اخبار و مطالب مهم
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۷۲۷۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 
۱۱:۵۰:۱۷
دانشجویان نوپذیرفته پرستاری در جشن متمركز دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی البرز حضور یافتند
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می نماید: كارگاه End Note  جديد!
کد خبر : ۷۲۶۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ 
۱۴:۴۶:۵۳
کد خبر : ۷۲۶۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ 
۹:۳۲:۲۶
کارگاه "آشنایی با فرآیند استارتاپ" در دانشکده پزشکی با همکاری انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری برگزار گردید.
کد خبر : ۷۲۵۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
۱۰:۱۲:۵۴
جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار گردید.
کد خبر : ۷۲۵۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
۹:۳۱:۲۸
برنامه ورزش صبحگاهی با حضور کارکنان دانشکده پرستاری برگزار گردید.
کد خبر : ۷۲۵۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 
۹:۳۷:۵۷
بازدید ارزیابی آقای ارباب کارشناس مسئول روابط عمومی ستاد دانشگاه از دانشکده پرستاری
کد خبر : ۷۲۵۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ 
۱۰:۳:۴
آزمون مصاحبه علمی عملیاتی کشوری کاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکی البرز به عنوان قطب منتخب کشوری روزهای پنج شنبه.جمعه.شنبه.مورخ ۱۳۹۸/۸/۹ الی ۱۳۹۸/۸/۱۱ در مجموعه فرهنگی ورزشی شماره ۲ دانشگاه علوم ...
کد خبر : ۷۲۴۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ 
۱۴:۵۰:۴۳
نقشه مکان مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول رشته فوریت های پزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1398
صفحه1از163123456...163.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۹۵۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ 
۷:۵۶:۳
کد خبر : ۲۹۵۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ 
۷:۵۶:۴
کد خبر : ۲۹۵۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
۷:۵۶:۴
کد خبر : ۲۹۵۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 
۷:۵۶:۵
صفحه1از512345.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۹۶۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
۷:۵۶:۳۵
کد خبر : ۲۹۶۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۷:۵۶:۳۵
کد خبر : ۲۹۶۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ 
۷:۵۶:۳۵
کد خبر : ۲۹۶۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ 
۷:۵۶:۳۵
کد خبر : ۲۹۶۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ 
۷:۵۶:۳۵
کد خبر : ۲۹۶۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ 
۷:۵۶:۳۵
کد خبر : ۲۹۶۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ 
۷:۵۶:۳۶
کد خبر : ۲۹۶۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ 
۷:۵۶:۳۶
کد خبر : ۲۹۶۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ 
۷:۵۶:۳۶
کد خبر : ۲۹۶۸۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ 
۷:۵۶:۳۶
صفحه1از41234.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۹۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 
۷:۵۶:۱۵
کد خبر : ۲۹۵۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 
۷:۵۶:۱۶
کد خبر : ۲۹۵۸۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 
۷:۵۶:۱۶
کد خبر : ۲۹۵۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ 
۷:۵۶:۱۷
کد خبر : ۲۹۵۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ 
۷:۵۶:۱۷
کد خبر : ۲۹۵۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ 
۷:۵۶:۱۸
کد خبر : ۲۹۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ 
۷:۵۶:۱۸
صفحه1از10123456...10.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۹۵۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ 
۷:۵۶:۱۳
کد خبر : ۲۹۵۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 
۷:۵۶:۱۴
کد خبر : ۲۹۵۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 
۷:۵۶:۱۴
کد خبر : ۲۹۵۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 
۷:۵۶:۱۴

لینک های ویژه

V5.4.0.0