ویژه دانشجویان جدیدالورود

با سلام و آرزوی بهترین ها برای شما دانشجویان عزیز دانشکده پرستاری و فوریتهای پزشکی

شما میتوانید با دنبال کردن بخش های ذیل نسبت به آشنایی با واحدهای مختلف دانشکده ، آشنایی با امور آموزشی، اطلاعیه ها و اخبار ویژه دانشجویان نوپذیرفته آگاه گردید.

- تور مجازی دانشکده

- ارتباط با مسئولین و کارشناسان دانشکده

- واحد آموزش

-واحد پژوهش

- واحد کتابخانه

- امور دانشجویی و فرهنگی


گروه دورانV5.6.1.0