يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۱۵:۱:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۸۳۴۱۰
برگزاری كمیته برنامه ریزی درسی نیم سال دوم تحصیلی 400-1399
کمیته برنامه ریزی درسی نیم سال دوم تحصیلی 400-1399 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید

روز دوشنبه مورخ 99/10/22 کمیته برنامه ریزی درسی نیم سال دوم تحصیلی 400-1399 با حضور سرکار خانم دکتر لطفی؛ ریاست محترم دانشکده، سرکار خانم طیبی میانه؛ معاون محترم آموزشی و پژوهشی، سرکار خانم دکتر طیبی؛ مدیرگروه محترم رشته پرستاری و جناب آقای اسمعیلی؛ مدیر گروه محترم رشته فوریت های پزشکی در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص برنامه های ترم آینده گروه پرستاری و فوریت های پزشکی برنامه ریزی شد و چالش ها و موانعی که در ترم آتی برای گروه ها وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0