يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۱۵:۳۶:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۸۳۲۶۰
برگزاری جلسه تاسیس موسسه خیریه در دانشكده پرستاری
جلسه تاسیس موسسه خیریه با حضور جناب آقای عاشری، مدیر مرکز نیکوکاری اصناف در دانشکده پرستاری برگزار گردید.

روز شنبه مورخ 99/10/13 جلسه تاسیس موسسه خیریه با حضور جناب آقای عاشری؛ مدیر محترم مرکز نیکوکاری اصناف، سرکار خانم دکتر لطفی؛ ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر میرشمس، سرکار خانم عسکری، سرکار خانم زندباف؛ مدیر محترم امور عمومی و کارشناسان محترم اداره خیرین سلامت و سازمانهای مردم نهاد دانشگاه در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید پیگیری فرایند تاسیس موسسه در دانشکده توسط نماینده دانشکده سرکار خانم عسگری به صورت مستمر انجام گردد و دو تن از افراد خیر با حضور جناب آقای عاشری به دانشکده معرفی تا نسبت به تاسیس موسسه خیریه در دانشکده اقدام شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0