شنبه, 29 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۱:۵۴:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
  • کد خبر : ۷۹۹۳۰
    /  3
برگزاری جلسه شورای آموزشی در سالن سمینار دانشكده پرستاری
جلسه شورای آموزشی در سالن سمینار دانشکده برگزار گردید.

روز سه شنبه مورخ 99/06/25 ساعت 10 جلسه شورای آموزشی با حضور سرکار خانم دکتر لطفی؛ ریاست محترم دانشکده پرستاری و سرکار خانم طیبی میانه؛ معاون محترم آموزشی و پژوهشی و جناب آقای دکتر امجد؛ مدیر گروه محترم رشته پرستاری و سرکار خانم دکتر طیبی و سرکار خانم حاج فیروز آبادی؛ عضو محترم هیات علمی و سرکار خانم متقی؛ مسئول محترم آموزش برگزار گردید.

در این جلسه درخواست های دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0