يکشنبه, 22 تير 1399
  • ساعت : ۸:۲۸:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۷۷۳۴۳
    /  3
برگزاری جلسه تشكیل كارگروه در خصوص برگزاری امتحانات مجازی پایان ترم نیم سال دوم تحصیلی 99-98
جلسه تشکیل کارگروه در خصوص برگزاری امتحانات مجازی (آن لاین) پایان ترم نیم سال دوم تحصیلی 99-98 در دانشکده پرستاری برگزار گردید.

روز دوشنبه مورخ 99/04/09 ساعت 12 جلسه تشکیل کارگروه در خصوص برگزاری امتحانات مجازی پایان ترم نیم سال دوم تحصیلی 99-98 با حضور سرکار خانم دکتر لطفی، ریاست محترم دانشکده، سرکارخانم دکتر طیبی، معاوم محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده و سرکار خانم زندباف، مدیر امور عمومی و سرکارخانم متقی، مسئول آموزش و سرکار خانم مهندس گنج خانی، مسئول فناوری و اطلاعات و کارشناسان آموزش و پرسنل محترم دانشکده در سالن سمینار برگزار گردید. طی این جلسه اعضای کارگروه تخصصی مشخص گردید و شیوه نامه برگزاری امتحانات مجازی(آن لاین) در دانشکده تنظیم گردید.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    V5.4.0.0