يکشنبه, 22 تير 1399
  • ساعت : ۱۹:۴۴:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۷۷۲۵۱
    /  2
تولید شیلد محافظتی در دانشكده پرستاری با كمك جمعی از پرسنل دانشكده جهت دانشجویان عرصه در بخش های ویژه و اورژانس
تولید شیلد محافظتی در دانشکده پرستاری با کمک جمعی از پرسنل دانشکده جهت دانشجویان عرصه در بخش های ویژه و اورژانس

روز جهارشنبه مورخ 99/04/4 جمعی از پرسنل دانشکده پرستاری تعداد 80 شیلد محافظتی جهت دانشجویان عرصه در بخش های ویژه و اورژانس  تولید نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0