يکشنبه, 22 تير 1399
  • ساعت : ۱۵:۹:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۷۷۲۴۶
فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی
فراخوان برگزاری ترم تابستانی به صورت مجازی برای دانشجویان، در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی کلیه دانشجویان و دانشجویان شاهد و ایثارگر، از طریق لینک زیر

https://www.abzums.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/1/news/view/15289/77040/Staging

-فراخوان برگزاری ترم تابستانی به صورت مجازی برای دانشجویان دانشگاخ علوم پزشکی البرز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0