جمعه, 28 شهريور 1399
  • ساعت : ۷:۵۶:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ 
  • کد خبر : ۲۹۵۷۲
پیام تبریك: انتصاب سركار خانم دكتر مریم آقابراری به عنوان سرپرست كمیته تحقیقات دانشجویی
سرکار خانم دکتر مریم آقابراری
معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده
انتصاب شایسته سرکار عالی را به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون برای سرکار عالی آرزومندیم.

دانشکده پرستاری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0